Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden

En nordisk handbok

 
 

Handboken består av denna webbplats
samt en pappersversion som kan
laddas ner från sidan Utskrift.

En översikt av handboken finns i följande pdf-filer:
Innehållsförteckning (två sidor)
och förord (tre sidor)

 

Handboken innehåller:

   • 6 kapitel som är sammanlänkade med övriga delar
   • 50 metodbeskrivningar
   • 38 redogörelser för inträffade olyckor
   • 12 bilagor med kompletterande information
 

(Adressen är infogad som bild för att försvåra för spammers)