Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden

 

Sökfunktion för hela webbplatsen

 

 
 
Obs!  Sökfunktionen fungerar bara om den stöds av den aktuella webbservern !

Återställ

 

Sök:

Återställ


Sökspråk

ammoniak klor
hittar sidor med "ammoniak" eller "klor"

ammoniak or klor
samma som ovan

ammoniak and klor
hittar sidor med både "ammoniak" och "klor"

ammoniak not klor
hittar sidor med "ammoniak" men som saknar "klor"

(ammoniak not klor) and svavelsyra
hittar sidor med både "ammoniak" och "svavelsyra"
men som saknar "klor"

mudd*
hittar sidor med ord som börjar med "mudd"
(t.ex. muddring och mudderverk)

 
Sökfunktionens begränsningar:

● Pdf-filer genomsöks inte
(alla viktiga sidor är dock sökbara HTML-filer).

● Sökning på vissa småord som innehåller å, ä eller ö
ger ofta inga eller för många träffar.

Ord som t.ex. järnklorid, väteperoxid, löslighet
ger dock korrekta resultat.

 

Upp