Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden
 
  Utskrift                     

 

 

Den utskrivbara versionen av handboken består av
nedanstående 23 pdf-filer med sammanlagt 279 sidor.
Klicka på rubrikerna i tur och ordning och skriv ut.

Antal
sidor

Storlek
kB

1 Titelsida 1 20
2 Innehållsförteckning 2 10
3 Förord 3 30
4 Kapitel 1
Inledning
11 250
5 Kapitel 2
Spridningsprognoser
4 100
6 Kapitel 3
Mätinstrument och personskydd
7 100
7 Kapitel 4
Provtagning
5 50
8 Kapitel 5
Åtgärder mot löskomna kemikalier
16 300
9 Kapitel 6
Åtgärder mot löskommet förpackat gods
11 350
10 Metoder för åtgärder mot kemikalieolyckor 69 3000
11 Redogörelser för inträffade olyckor 67 3000
12 Bilaga 1
Första åtgärder vid olycka
6 200
13 Bilaga 2
Materials beständighet mot kemikalier
2 50
14 Bilaga 3
Klassificering av kemikalier
med hänsyn till deras beteende i vatten
3 100
15 Bilaga 4
Personlig skyddsutrustning
2 150
16 Bilaga 5
Internationell märkning av farligt gods
10 500
17 Bilaga 6
Omvandling av måttenheter
3 50
18 Bilaga 7
Mudderverk
7 300
19 Bilaga 8
Risker för insatspersonal vid olyckor
med farligt gods i emballage och container
15 100
20 Bilaga 9
Olika typer av emballage
för kemikalier och farligt gods
6 600
21 Bilaga 10
Undervattensteknik
4 400
22 Bilaga 11
Kemiska stridsmedel
11 1200
23 Bilaga 12
Referenser
14 150

Pdf-filer kan läsas med Adobe Acrobat Reader som kan hämtas hos Adobe Systems

Upp